Facebook icon big
Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.

MAMY SIEBIE!

Grafika na strone www mamy siebie

 

DLA KOGO?

Projekt powstał z myślą o 2 grupach seniorek/seniorów z Łodzi:

* osobach 60+, które po okresie ograniczeń związanych z pandemią chcą wrócić do aktywnego życia i odbudowania relacji społecznych z łodzianami w podobnym wieku

* niesamodzielnych osobach 65+, a zwłaszcza 80+, które nie opuszczają swoich domów i są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, złego stanu zdrowia, ograniczonej samodzielności, trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, dodatkowo pogłębionej przez pandemię.

 

DLACZEGO TO WAŻNE?

Projekt jest odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego osób starszych (w szczególności 80+) ze względu na wiek, stan zdrowia oraz pogłębienie doświadczania izolacji i osamotnienia w efekcie trwającej pandemii.

Statystyki wskazują, że Łódź to obecnie miasto starszych ludzi. W 2035 r. jedna czwarta mieszkańców Łodzi będzie mieć skończone 65 lat. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2016 r. wynika, że 30 proc. łodzian skończyło 60 lat, w tym aż 40 tys. osób ma za sobą 80. urodziny. 

Dotychczas realizowane przez nas projekty dla łódzkich seniorek/seniorów potwierdzają obserwacje z raportów i badań. Bardzo liczna grupa ludzi 60+ doświadcza samotności, izolacji społecznej, beznadziei i rezygnacji. Dla wielu z nich jest to trudny czas przejścia w wiek emerytalny i zakończenia aktywności zawodowej. Wiąże się z tym poczucie pustki, ograniczenie kontaktów zawodowych i towarzyskich, co w efekcie sprawia, że seniorzy czują się niepotrzebni. Często doświadczają także trudnych przeżyć związanych ze śmiercią bliskiej osoby, utratą samodzielności, brakiem pieniędzy czy kłopotami zdrowotnymi. Wszystkie te trudności prowadzą do obniżenia nastroju oraz satysfakcji z życia, co zwiększa ryzyko zachorowania m.in. na depresję.

Stąd pomysł, by odpowiedzieć na realne i potwierdzone badaniami potrzeby seniorek/seniorów w Łodzi i dać im to, co poprawi komfort ich życia.

 

 

IDEA PROJEKTU:

Chcemy w pierwszej kolejności wzmocnić aktywność łodzianek i łodzian 60+, by poczuli się ważni, potrzebni, bardziej pewni oraz odzyskali wiarę w siebie i odczuli, że mają wpływ na życie. Gdy wzmocni się ich poczucie własnej wartości, będą mogli w naturalny sposób wykorzystać swoje mocne strony, wiedzę i umiejętności i podzielić się nimi z mniej samodzielnymi seniorkami i seniorami w wieku 65+ (zwłaszcza 80+), którzy z powodu sytuacji zdrowotnej lub rodzinnej pozostają w domu. Zamknięcie w czterech ścianach sprawia, że szczególnie mocno brakuje im społecznych relacji, rozmów oraz wspólnego spędzania czasu z przyjaciółmi i znajomymi.

Młodsi seniorzy w roli wolontariuszy staną się dla swoich starszych koleżanek i kolegów z projektu łącznikiem ze światem zewnętrznym, a przy okazji sami odczują, jak wiele mogą wnieść w czyjeś życie i pomóc w radzeniu sobie ze społeczną izolacją.

 

JAK TO DZIAŁA?

W okresie od połowy listopada 2021 r. do końca września 2022 r. poprowadzimy cykl bezpłatnych warsztatów dla osób 60+.

Warsztaty będą organizowane w 3 lokalizacjach dla 3 różnych grup (łącznie dla 32 osób). Każda z nich będzie co tydzień uczestniczyć w trwających od 1 godz. do 2 godz. zajęciach (warsztaty kulinarne, rękodzieło, gimnastyka umysłu, joga, masaż dźwiękiem).

Następnie zbierzemy zgłoszenia od uczestniczek i uczestników, którzy będą chętni zostać wolontariuszami i wspierać mniej samodzielnych seniorów. Spośród kandydatów wybierzemy 10 osób. Zostaną one przez nas przeszkolone i wraz z nami wyruszą w teren, czyli do seniorek/seniorów, którzy z powodu wieku lub niepełnosprawności nie są w stanie wychodzić z domu. Będziemy tam razem z wolontariuszami prowadzić rozmowy i zajęcia aktywizujące.

 

GDZIE?

Mamy dla Ciebie do wyboru 3 lokalizacje. Przez cały czas trwania projektu będziesz korzystać wyłącznie z zajęć w wybranym przez siebie miejscu.

 

1. Miejsce Spotkań, ul. 28. Pułku Strzelców Kaniowskich 9 (Stare Polesie) - 12 miejsc

2. Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora (CZAS Bałuty), ul. Karola Libelta 16 - 10 miejsc

3. Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora (CZAS Górna), ul. Rzgowska 170 - 10 miejsc

 

 

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA ZAINTERESOWANYCH:

20 października godz. 12 (środa) w CZAS Bałuty

25 października godz. 17 (poniedziałek) w Miejscu Spotkań

28 października godz. 13 (czwartek) w CZAS Górna

 

RODZAJE WARSZTATÓW:

 1. Miejsce Spotkań

gimnastyka umysłu, warsztaty twórcze (rękodzieło), joga, masaż dźwiękiem

2. CZAS Bałuty
gimnastyka umysłu, warsztaty twórcze (rękodzieło), zajęcia kulinarne, masaż dźwiękiem

3. CZAS Górna
gimnastyka umysłu, warsztaty twórcze (rękodzieło), zajęcia kulinarne, masaż dźwiękiem
Więcej informacji o warsztatach i osobach je prowadzących już wkrótce. 

 

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Podczas całego projektu zapewniamy konsultacje z doświadczoną psycholożką. Mogą skorzystać z nich wszyscy uczestnicy warsztatów, a także mniej samodzielni seniorzy, których będziemy odwiedzać w ich domach, oraz ich rodzina i bliscy.

 

HARMONOGRAM

Cały projekt "Mamy Siebie! Budowanie międzysenioralnej sieci wsparcia" potrwa 12 miesięcy, czyli od października 2021 r. do września 2022 r. 

Rekrutacja do pierwszego etapu projektu, czyli poszukiwanie oraz wybranie seniorek i seniorów, którzy będą uczestniczyć w jednej z trzech grup warsztatowych, rozpocznie się na początku października i zakończy w pierwszej połowie listopada 2021 r. 

Pierwszy cykl warsztatów zaplanowaliśmy na przełom listopada i grudnia 2021 r. Po przerwie świąteczno-noworocznej przystąpimy do realizacji następnych cykli zajęciowych. Każdy z nich to cztery różne rodzaje warsztatów (rękodzieło, masaż dźwiękami mis i gongów, gimnastyka umysłu oraz zajęcia kulinarne lub joga) w trzech lokalizacjach. Łącznie poprowadzimy 10 cykli. 

Spośród uczestniczek i uczestników zajęć na przełomie stycznia i lutego 2022 r. wybierzemy 10 osób, które będą gotowe zostać wolontariuszkami i wolontariuszami dla łodzianek/łodzian w wieku 65+, a zwłaszcza 80+, niewychodzących ze swoich domów. Jednocześnie przeprowadzimy rekrutację wśród takich właśnie seniorów zgłoszonych do nas przez ich rodziny lub pracowników pomocy społecznej.  

W marcu chętni wezmą udział w szkoleniu z wolontariatu animacyjnego dla seniorów. Od kwietnia do września, czyli przez pół roku, nowo przeszkoleni wolontariusze będą raz w miesiącu odwiedzać wraz z przedstawicielem naszej fundacji seniorów, którzy z powodu trudnej sytuacji zdrowotnej lub emocjonalnej nie są w stanie opuszczać swoich mieszkań. Niezależnie od tych wizyt będą w dalszym ciągu uczestniczyć w warsztatach z jednej z trzech grup. 

 

WOLONTARIAT ANIMACYJNY

Spośród pierwszej grupy seniorów z projektu, czyli uczestniczek i uczestniczek warsztatów, wybierzemy 10 osób, które będą chciały zaangażować się w tworzenie sieci wsparcia dla swoich kolegów/koleżanek w wieku 65+, a zwłaszcza 80+, „zamkniętych” we własnych domach z powodu trudnej sytuacji zdrowotnej lub emocjonalnej. Podczas rekrutacji przeprowadzimy indywidualne rozmowy z zainteresowanymi. Zależy nam, by nasi nowi wolontariusze byli osobami życzliwymi, cierpliwymi, otwartymi na wyzwania i rozwój oraz świadomymi specyfiki działań w wolontariacie.

Grupa tych 10 chętnych weźmie udział w praktycznym szkoleniu na animatora osób starszych i uzyska certyfikaty potwierdzające zdobycie nowych umiejętności. Z każdą z przeszkolonych osób podpiszemy umowę obowiązującą do końca projektu, czyli do września 2022 r. W marcu zaprosimy całą grupę na 2-godzinne spotkanie motywacyjne, by szczegółowo omówić planowane podczas wolontariatu działania oraz przeanalizować różne możliwe scenariusze wizyt w domach. Spotkanie to ma również wzmocnić kompetencje nowo przeszkolonych wolontariuszy.

W kwietniu nasi wolontariusze będą mogli po raz pierwszy wyruszyć w teren wraz z opiekunką wolontariatu i animatorką z naszej fundacji. Każdy wolontariusz będzie wspierał jednego konkretnego seniora w jego domu, zawsze tego samego. Jednocześnie od kwietnia do września grupa wolontariuszy będzie spotykała się raz w miesiącu przez dwie godz. (łącznie 12 godz. przez pół roku) z opiekunką projektu, żeby porozmawiać o własnych doświadczeniach, omówić trudne sytuacje i otrzymać od nas wsparcie.

Chcemy, by wolontariusze mogli zdobyć doświadczenie i nabrać pewności siebie pod okiem profesjonalnej animatorki, tym samym wzmacniając swoje umiejętności i poczucie własnej sprawczości. Liczymy też, że osoby przeszkolone na wolontariuszy zintegrują się ze sobą nawzajem, poczują siłę płynącą z budowania wspólnoty, a w przyszłości być może staną się rzecznikami swojego pokolenia oraz starszych od siebie seniorów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Mamy nadzieję, że część relacji pomiędzy osoba potrzebującymi wsparcia a wolontariuszami przetrwa mimo zakończenia projektu.

Będący częścią projektu „Mamy Siebie!” wolontariat animacyjny jest działaniem innowacyjnym w odniesieniu do grupy docelowej, opartym na rozwijaniu wzajemnej sieci wsparcia pomiędzy zróżnicowaną wiekowo i zdrowotnie grupą seniorów. Zapewnia on pomoc kilku grupom: seniorom zamkniętym we własnych domach, wspierających ich seniorom-wolontariuszom, a także pośrednio opiekunom faktycznym osób 80+, czyli zwykle najbliższej rodzinie najstarszych i najmniej sprawnych fizycznie łodzianek i łodzian.

Na zakończenie projektu chcemy w szczególny sposób podziękować naszym wolontariuszom. Dlatego też zrealizujemy sesję zdjęciową z ich udziałem, a jej efekty staną się częścią fotokalendarzy na rok 2023, które wręczymy im jako nasze serdeczne podziękowanie.

 

DOŁĄCZ DO NAS, JEŚLI CHCESZ:

* ćwiczyć wspólnie pamięć i gimnastykować umysł

* pogadać o diecie i ugotować razem coś pysznego

* zrelaksować się przy dźwiękach mis i gongów

* rozruszać ciało i poznać jogę dla początkujących

* działać twórczo podczas warsztatów rękodzieła

 

DZIĘKI PROJEKTOWI MOŻESZ:

* poznać nowych ludzi i wrócić do aktywnego życia

* dostać wsparcie od doświadczonej psycholożki

* pomagać razem z nami mniej samodzielnym seniorom

 

REALIZATORKI
 

Oksana Hałatyn-Burda – prywatnie żona od prawie 20 lat oraz mama Nadii i Mai, a zawodowo prezeska zarządu Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata”, animatorka, certyfikowana trenerka umiejętności społecznych, instruktorka jogi śmiechu i członkini grupy Foodsharing Łódź. Prowadzi warsztaty rozwojowe zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla seniorek i seniorów. Stworzyła wiele projektów międzypokoleniowych. W 2018 r. została laureatką plebiscytu Kobieta Niezwykła 2018 – za działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Podczas projektu „Mamy Siebie!” będzie pełnić 2 role. W części dla aktywnych osób 60+ poprowadzi warsztaty rękodzielnicze oraz gimnastykę umysłu, a w etapie skierowanym do niesamodzielnych seniorek i seniorów 65+ (a zwłaszcza 80+) będzie odpowiadać za wyjścia „w teren” wraz z wolontariuszkami do domów osób potrzebujących wsparcia.

 

Dorota Piskorska – prywatnie szczęśliwa partnerka i mama rocznej Niny, z wykształcenia i zawodu psycholożka i socjoterapeutka. Jest także absolwentką studiów podyplomowych Life Coaching na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczenie w realizacji pomocy psychologicznej dla opiekunów osób niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych zdobyła m.in. w projektach Opiekuńcza Łódź, Przepis na opiekę i Opiekuńcza Łódź Bis.

W projekcie „Mamy Siebie!” pełni rolę koordynatorki oraz zapewnia wsparcie psychologiczne seniorkom i seniorom, a także ich bliskim.

 

Sylwia Kwiatkowska – prywatnie i zawodowo pasjonatka muzykoterapii i ayurwedy. nauczycielka Vedic Art 1. stopnia (u Jacka Poteralskiego), 2. stopnia (u Haliny Łuckiej) i online (u Ani Witwizkiej) oraz kursu dla rodzin i dzieci (u Ranni Crossler i Pauliny Mazurek). Jest muzykoterapeutką stosującą masaż dźwiękiem w profilaktyce zdrowia, rehabilitacji i terapii, wykorzystującą gongi w relaksacji i terapii (kursy w Viriama, u Małgorzaty Kronenberger). Pasjonuje ją zdrowy styl życia w zgodzie z rytmem natury. Czas wolny uwielbia spędzać wśród przyrody, uprawiając własny ogródek (nawet jeśli tworzy go kilka doniczek na balkonie).

Uczestniczki i uczestników projektu „Mamy Siebie!” będzie zabierać co tydzień w fascynującą podróż po świecie dźwięków mis i gongów. Wyczarowując dla nich (co tydzień nieco inne) głębokie i kojące tony, postara się jak najlepiej pomóc w łagodzeniu dolegliwości typowych dla wieku senioralnego, takich jak bezsenność czy kłopoty ze stawami.

 

Agnieszka Bocian – jest absolwentką pielęgniarstwa, pedagogiki i dietetyki, a obecnie studiuje jeszcze psychologię. Na co dzień pracuje jako pielęgniarka w Wojewódzkim Ośrodku Diabetologii i Chorób Metabolicznych w Łodzi z osobami chorującymi na cukrzycę. Dlatego wie, jak ważne jest właściwe komponowanie posiłków oraz dostosowanie ich do własnego stanu zdrowia. Ma 2 dorosłych dzieci, a jej codzienność poza pracą wypełniają jogging, medytacja, spacery i książki.

Podczas projektu „Mamy Siebie!” poprowadzi warsztaty kulinarne w obu Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora. Na swoich zajęciach łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną nauką przygotowania prostych, a jednocześnie zdrowych posiłków.

 

Mariola Warszewska – prywatnie mama 18-letniej Rozalii oraz pasjonatka zielarstwa i medycyny chińskiej, a zawodowo dyplomowana instruktorka rekreacji ruchowej o specjalności hatha joga Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Częstochowskiej oraz uczestniczka kursu nauczycielskiego Introductory I/II wg metody Iyengara. Jest również adeptką kursów jogi dla kobiet w ciąży i dzieci. Jej misją jest praca z ludźmi, która rozwija uważność, wyrozumiałość, otwartość serca i radość z praktykowania jogi. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ruchowych dla seniorek i seniorów.

W projekcie „Mamy Siebie!” będzie spotykać się z grupą zapisaną do Miejsca Spotkań, gdzie poprowadzi gimnastykę z elementami jogi.

 

Wioleta Firaza – jako mama 7-letniego Nikodema pasjonuje się filozofią Rodzicielstwa Bliskości oraz Systemem Wewnętrznej Rodziny. Jest psycholożką, współzałożycielką polskiego oddziału organizacji Design for Change wspierającej dzieci chcące zmienić świat oraz współautorką książeczek dla dzieci z serii „Rodzina Treflików”. Interesuje ją praca z ciałem i taniec intuicyjny. W wolnym czasie maluje, rysuje i śpiewa. W Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata” prowadzi m.in. grupę wsparcia dla nastoletnich dziewcząt.

Jest opiekunką wolontariatu i prowadzi spotkania wspierające dla grupy seniorek-wolontariuszek podczas drugiego etapu projektu „Mamy Siebie!”.

 

Karolina Tatarzyńska – z zamiłowania mama Fryderyka, Ester i Miriam. Jej pasja to joga oraz kino z wysokiej półki, najchętniej oglądane w Charliem. Z wykształcenia etnolożka i antropolożka kultury, z zawodu dziennikarka. Przez kilka lat pisała dla łódzkiej „Wyborczej”, a obecnie współtworzy kampanię społeczną Rodzina Jest dla Dzieci, która promuje rodzicielstwo zastępcze oraz szuka rodzin i wolontariuszy dla dzieci z łódzkich domów dziecka.

W projekcie „Mamy Siebie!” jest odpowiedzialna za promocję, rekrutację uczestniczek i uczestników oraz współtworzenie strony i facebookowego profilu fundacji.

 

ZAPISY

Czekamy na zgłoszenia do 15 listopada.

Zapisy telefonicznie lub mailowo.

507 094 733

mamysiebie@pomagajznami.org

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

 

Załączniki